MNML или малкото е повече.

Винаги си задавам въпроса, може ли да се живее в това?

Това е реален дом за реални хора, не е художествен проект. Естетиката е сведена до религия. Изчистено до невъзможност да премахнеш нещо. Основни форми. Хармония на фасада и вътрешно пространство. Отричане от изкуствено създадени цветове, натурални цветове и това, което дава топлата светлина на изгарящата в жълто волфрамова жица и синьото небе. Първичната простота привлича със своята естественост.

Да това е добър пример за MNML.

Насладете се.