Инвестиционно проектиране

  1. Изготвяне на дизай съобразно целевата група копувачи. Предлагаме възможност в една и съща архитектура да се развие дизайн съобразно предварително зададен целеви бюджет.
  2. Точна Количественно стойностна сметка. Пълно описание на всичко материали и продукти заложени в интериор.