Интериорен дизайн

Ще опишем етапите в процеса на проектиране, за получаване на повече яснота.

  1. Архитектурано заснемане на обекта. Замерваме на място и заснемаме обекта за да изготвим адекватен чертеж. Тази услуга не е задължителна в сучаите когато има документация на обекта. Ние предпочитаме, да измерим наново всичко, за да няма изненади.
  2. Разпределение и 2D план. На този етап ще определим зоните в самите помещения, обемите на мебелите и ходовите линии на база желания и предложения. Това реално е може би най-важният етап защото той придава основните функционалности на интериора. Колкото и да е красив един интерир ако не е фукционален не мисля че задачата е решена.
  3. Дизайн концепт. Полагаме началото на творческите процеси, а Вие ще добиете представа на къде ще се развие проектът Ви. чрез колажи и текстури изчистваме посоката на развитие на интериора. Това е така нареченият Color Board или Mood Board.
  4. 3D Визуализация. Тук ще добиете триизмерно усещане за цветовете, формите, обемите и светлината.

  5. Базова техническа документация. В тази документация ще опишем всички габаритни размери, стени, подове и тавани, които са достатъчни, за да бъдат подадени към мебелисти и работните бригади, за разчитане и добиване на представа и типа работа
  6. Промени в текущото разпределение. Преработка на зоните според нуждите на конкретнатния проект. На този етап е възможнода се вземат решения за реконструкция. Всичко се обсъжда от техническо лице и се подготвя становище и конструктивен проект.
  7. Проектиране на осветителни зони. Планиране на зони с няколко типа сценарийно осветление.
  8. Ел и ВиК инсталации. Изготвяне на техническа документация съобразно проекта.
  9. Детайлен план на мебели и разпределение в тях. На този етап се работи за вътрешният живот на мебелите за получаване на желаната функционалност.
  10. Бюджетиране и КСС. Пълно описание на всичко материали и продукти заложени в интериор.