Интериорен дизайн

Ще опишем етапите в процеса на проектиране, за получаване на повече яснота.

 1. 2D план и азпределение . На този етап ще определим зоните в самите помещения, обемите на мебелите и ходовите линии на база желания и предложения.
  – работен продукт: Чертеж Разпределение на обекта – помещения и мебели.
 2. Дизайн концепт. Анализ и план на проекта, касаещ: материали, цветове, повърхности, форми, осветление, атмосфера, начин на живот, индивидуалност.
 3. 3D Визуализация. Изготвяне на триизмерен модел, с резултатът от предходните 2 етапа, с цел да се добие триизмерно усещане за цветове, форми, обеми и светлина на интериорния проект. В случаите в които не разполагаме с точен модел на даден компонент се залага максимално сходен. Текстурите също са максимално близки да финалните.
  – работен продукт: Дигитално изображение с 3Д-визулаизация на помещенията в обекта.

  * Етап 3D визуализации, НЕ включва преработка с финално избраните материали и продукти. При желание се договаря отделна цена за преработка на визуализациите.

 4. Техническа документация. В тази документация ще опишем всички габаритни размери, стени, подове и тавани, които са достатъчни, за да бъдат подадени към работните бригади, за разчитане и добиване на представа и типа работа.
  – работен продукт: 2Д-чертежи  нужни за реализацията.
 5. Детайлен мебелен план. Изготвяне на перо от техническата документация по проекта, в която са отразени мебелите, техните подробни размери, вътрешно разпределение и спецификации.
  – работен продукт: 2Д-чертежи  нужни за реализацията.
 6. Бюджетиране и КСС. Изготвяне на таблица, в която са отразени позиции по бройки, количества, квадратури и цени на всички продукти и материали, заложени в проекта, и оформяне на  крайна прогнозна стойност.
  – работен продукт: Текстов табличен документ.