Услуги / Интериорен дизайн

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕРИОРА

Важен момент от проектирането на интериора е уточняване на вашите стилови предпочитания и очаквания, както и важни детайли като какви цветове предпочитате, имате ли специални желания за дадена функционалност на мебел или помещение.

Този етап подпомага всички последващи усилия да са в правилната посока. Заложените материли също са следствие на избраният стил тъй като всеки материал носи със себе си определени настроения. Разбира се всичко това е в рамките на предвидения от Вас бюджет, което е важен фактор при работа по реален проект.

Ето няколко примера в различна стилистика: Нордик, Минимал, Contemporary, Еклектика, Индустриален

Изготвяне на техническа документация

Детайлната документация е гаранция за минимизиране на грешките при реализaция. Отделяме специално внимание при подготовката да документацията с цел максимално точно реализиране на проекта. Изготвят се отделни чертежи за всяка една от специалностите, електро, вик, климатизация. В случаите на преустройство се дават точни чертежи за премахването на стените и изграждането на нови. Изготвяме чертежи и на всички мебели които трябва да се изработят. Разбира се след всички чертежи се изготвят и количествени сметки на продукти и строителни дейности, за да формираме бюджет.

Управление на проекта

След като сме изминали етапа на проектиране следва етап реализация. За да протичат безпроблемно строителните и други дейности изготвяме ясен план и времеви график съобразен с процесите и доставките. Разчитаме на мрежа от коректни доставчици и изпълнители, за всичко което залагаме в проектите. Неможем да монтираме нещо преди да е доставено. Отделяме нужното внимание на  управлението защото знаем, че е важен етап от реализацията на всеки проект.

реализация и надзор

Реализацията на проекта е пряко свързана с натрупания опит от години в занимание с този процес. Проектираме и реализираме интериори повече от 10 години. Във времето сме подбрали партньори на които разчитаме в различните етапи. Следим процесът още на ниво строеж, преди да се е стигнало до подадените от нас чертежи. В постоянен контакт сме с изпълнителите на терен, за да проследяваме точното спазване на проекта и вземане на решение своевременно. Контролираме всички процеси свързани от влизането ни в проекта до финалните дейности, като окачване на пердета, почистване и други дребни но важни дейности.