Ако притежавате парцел 17.89m x 3.94m, не се притеснявайте, напълно достатъчно е да се изгради съвременен дом. Разбира се наблягаме на дизайна и нещата си идват по местата. Аз не съм сигурен че 3.94m ще са размер в който да намеря себе си, но виждате че хората успяват. Fujiwaramuro Architects решават сложната задача с лекота и стил.