Имаме тухли, бетон и дърво … действай.
Малко метал може ли да ползвам?
Може.
Ще трябва да купим разни смесители, лампи, столове
Може.
Книги имате ли?
Да.
Супер, ще ги ползваме за вкарване на цвят в интериора

 

в