Още малко искам да споделя за светлината.

В предния пост в главната роля беше естествената светлина. Тук главната роля е отредена на изкуствената светлина. Може би най-точно е да се каже, че има две главни роли.

Чудесен пример за това как двата вида светлина си хармонират и се допълват. Рисуват интериора и работят в полза както на естетиката, така и на функцията.

Топлата светлина дори се намесва и в тонирането на пространството в мека топло бяла светлина, нужна, за да придаде уют на бетонно-бялото пространство.

Дърво е ползвано само за щорите. Всичко в интериора разчита на бялото от стени и подове, сивото на бетона и това, което идва като рефлекси от светлината.

За мен това е пример за интериор, решен главно със светлина.

Всичко по горе написано се вижда ясно в интериорът: