Този проект ми напомня казаното преди няколко века от един архитект:

„Тази катедрала е построена от камък и светлина.“

Обърнете внимание колко важна е ролята на естествената светлина в този проект. Помислете за ролята й и във всички останали проекти, които гледате. Всъщност, естествената светлина е единственият материал, който можем да ползваме безплатно в архитектурата и забележете колко много дава.

Разбира се, в съвременен контекст, само светлина би било доста концептуално. И все пак в този проект ТЯ е в главната роля. След като архитектът си е свършил работата по интериора, почти няма какво да се сгреши. Бих казал, че добрият архитект вече е свършил 50% от работата на интериорния дизайнер.