Продукт дизайн

  1. Продуктов дизайн. Изготвяне на проект по задание за продукт. Концепция на продукт, визуализация и техническа документация за изработката му.
  2. Проектиране в рамките на Бранд бук. Изготвяне на проект като за Продуктов дизайн но събразен в рамките на Корпоративен бранд бук. Спазване на всички зададени исисквания.