ЦЕНА

Рзделяме проекта на 2 етапа. Проектиране и Реализация. Формираме цените на база, чиста застроена площ.

Някои студиа предлагат пакети с услуги, включват това а не включват онова. Истината е че няма как да има нужда от даден план или чертеж и да не го изготвим, затова цената включва всичко нужно като етапи.

ПРОЕКТИРАНЕ

Услугата включва всички необходими етапи от сваляне на размери, през 3D визуализации до изготвяне на чертежи и количественни сметки.

Проектът се предава в папка с разпечатки на всичко необходимо за реализацията.

Цена за м2: 59 лв.

УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Услугата включва цялостно менажиране на реализацията. От изготвяне на СМР, КСС и линеен график на реализацията, до контрол на поръчки и доставки. Прослядаваме всеки етап на реализацията, както и точното спазване на проекта.

Цена: Съобразяваме цената спрямо сложността на проекта.

Цените са крайни клиентски без ДДС.