ЦЕНА

Всяка цена е следствие от вложени умения, опит и необходимо време за реализация. С респект към нуждите на всеки клиент и обект разработихме 3 основни плана, като всеки един би бил достатъчен, за да получите нужното за изпълнение на вашия интериор.

Основно всеки проект има два етажа ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ. Даваме възможност на вас да прецените до къде имате нужда от нашата намеса.

ПРОЕКТИРАНЕ

план „ДОСТАТЪЧЕН“

Това е базисен план, който ще ви спести време и средства за проектната част, но ще ви даде достатъчно информация, за да реализирате вашият проект.

Получавате:

 1. Функционално разпределение на база свалени от място размери
 2. Color board по зони с заложени материали като цветове
 3. Всички необходими чертежи за изпълнение на строителните работи
 4. Количествени сметки и спецификация на заложените материали

Подходящ е в случаите в които няма достатъчно време за проект и планиране и бързо трябва да се реагира и започне проекта.

Цена: 35 лева

 

план „ИНДИВИДУАЛЕН“

Разработването на този план е на база опитът ни от минали проекти и направените изводи кои моменти от даден проекта са важни за клиента за да му спестят време и да помогнат във вземането на решения по време на избора на материали.

Получавате:

 1. Функционално разпределение на база свалени от място размери
 2. 3D визуализации
 3. Всички необходими чертежи за изпълнение на строителните работи
 4. Всички необходими чертежи за изпълнение на мебелите
 5. Количествени сметки и спецификация на заложените материали
 6. Насочване към магазини и шоуруми със заложените материали

Подходящ в случаите, когато имате достатъчно време да отделите необходимото внимание на проекта, за да постигнем повече индивидуалност в бъдещото пространство което ще създадем.

Цена: 55 лева

 

план „СПЕЦИАЛЕН“

Има моменти когато насочваме цялото си внимание към даден предстоящ проект и искаме всичко да се получи, така че да получим пълно удовлетворение от положените усилия и време в реализацията. Такива проекти са СПЕЦИАЛНИ за нас и любимите хора около нас.

Получавате:

 1. Функционално разпределение на база свалени от място размери
 2. 3D визуализации
 3. Всички необходими чертежи за изпълнение на строителните работи
 4. Оферти за изпълнение на строителните работи
 5. Всички необходими чертежи за изпълнение на мебелите
 6. Оферти за изпълнение на мебелите
 7. Количествени сметки и спецификация на заложените материали
 8. Съдействие при избирането на продукти и материали по магазини и шоуруми
 9. Времеви график на изпълнението
 10. Авторски надзор при необходимост при реализацията

Подходящ в случаите, когато искате всичко да бъде предварително планирано и уточнено, за да няма изненади по време на реализацията и неясноти по време на изпълнението.

Цена: 75 лева

РЕАЛИЗАЦИЯ и УПРАВЛЕНИЕ

Услугата включва цялостно менажиране на реализацията. Осигуряване и контрол на необходимите бригади по реализацията на различните части. Изготвяне и контрол на линеен график на реализацията, както и контрол на поръчки и доставки. Проследяваме всеки етап на реализацията, както и точното спазване на проекта. Цената се договаря на база обем на проекта.

Цените са крайни клиентски без ДДС.