Формиране на цена при проектиране на интериор

Тук цената се определя взависимост от количеството услуги, включени в проекта.
Тук предлагаме възможност за формиране на цена съвместно с клиента.
Тук знаете предварително какво получавате, след обсъждане на идеите.
Тук има задължително минимални услуги, без които един проект не може да се изготви.
Тук ние го наричаме ИЗХОДНО НИВО.

ИЗХОДНО НИВО при проектиране на интериор

Цена на м2
  Разпределение и 2D план
  Дизайн концепт
  3D визуализация
  Базова техническа документация
30 лв

Възможност за избор на допълнителни услуги

  Разпределение и 2D план 4 лв.
  Дизайн концепт 9 лв.
  3D визуализация 14 лв.
  Базова техническа документация 7 лв.
  Промени в текущото разпределение 3 лв.
  Проектиране на осветителните зони 2 лв.
  План монтаж / демонтаж на структурни елементи 1 лв.
  Aрхитектурно заснемане на обекта 1 лв.
  360° панорамна гледка на проекта 2 лв.
  Ел и ВиК инсталации 3 лв.
  Детайлен план тавани, стени и подове 2 лв.
  План отопление и охлаждане 2 лв.
  Детайлен план на мебели и разпределение в тях 3 лв.
  Бюджетиране и ксс с оферти от подизпълнители 3 лв.
  Прогнозно бюджетиране 1 лв.

 

Управление

Изготвяне на тайминг на всички плащания и доставки в специален софтуер съобразен с графика на изпълнение. Лично ангажиране на член от екипа с координация на завките.

Надзор

Лично ангажиране на проектанта на интериора с контрол на изпълнението на обекта.