Формиране на цена при проектиране на интериор

Рзделяме проекта основно на 2 етапа. Проектиране и Реализация. Формираме цените на база, каква част от проекта клиента желае да ни довери. Само част проектиране или всичко до завършването му.

Много студиа формират пакети с услуги, включват това а не включват онова. Истината е че няма как да има нужда от даден план или чертеж и да не го изготвим, затова цената включва всичко нужно като етапи.

ПРОЕКТИРАНЕ

Услугата включва всички необходими етапи от сваляне на размери, през 3D визуализации до изготвяне на чертежи и количественни сметки.

Проектът се предава в папка с разпечатки на всичко необходимо за реализацията.

Цена за м2: 59 лв.

  • Етап 3D визуализации, НЕ включва преработка с финално избраните материали и продукти. При желание се договаря отделна цена за преработка на визуализациите.

 

ПРОЕКТИРАНЕ и РЕАЛИЗАЦИЯ

Услугата включва всичко описано по горе в етап ПРОЕКТИРАНЕ, както и цялостно менажиране на реализацията и авторски надзор.

Цена за м2: 89 лв.

Цените са крайни клиентски без ДДС.