Формиране на цена при проектиране на интериор

Тук цената се определя взависимост от количеството услуги, включени в проекта. Предлагаме възможност за формиране на цена съвместно с клиента. Така знаете предварително какво получавате, след обсъждане на идеите.

Има задължително минимални услуги, без които един проект не може да се изготви, това е  ИЗХОДНО НИВО.

ИЗХОДНО НИВО при проектиране на интериор

Цена на м2
  Разпределение и 2D план
  Дизайн концепт
  3D визуализация
  Базова техническа документация
30 лв

Възможност за избор на допълнителни услуги

Бюджетиране и ксс с оферти от подизпълнители3 лв.

  Разпределение и 2D план 4 лв.
  Дизайн концепт 9 лв.
  3D визуализация 14 лв.
  Базова техническа документация 7 лв.
  Промени в текущото разпределение 3 лв.
  Проектиране на осветителните зони 2 лв.
  План монтаж / демонтаж на структурни елементи 1 лв.
  Aрхитектурно заснемане на обекта 1 лв.
  360° панорамна гледка на проекта 2 лв.
  Ел и ВиК инсталации 3 лв.
  Детайлен план тавани, стени и подове 2 лв.
  План отопление и охлаждане 2 лв.
  Детайлен план на мебели и разпределение в тях 3 лв.
  Изготвяне на Количественни сметки – КС 3 лв.
  Изготвяне на Количественo стойностни сметки с оферти от подизпълнители – КСС 5 лв.
  Изготвяне на оферта за Строително Ремонтни дейности  – СМР 2 лв.
  Прогнозно бюджетиране 1 лв.

 

Управление

Изготвяне на тайминг на всички плащания и доставки в специален софтуер съобразен с графика на изпълнение. Лично ангажиране на член от екипа с координация на завките.

Надзор

Лично ангажиране на проектанта на интериора с контрол на изпълнението на обекта.