Офис със зона за настаняване

Задачата беше да се преустрои 3 етажна къща в 2 етажа с офис зони за презентация и срещи и един етаж с опция настаняване. Наложи се цялостна реконструкция на зоните и промяна на прозорците към двор на къщата.

Екип:

Десислава Лазарова, Георги Георгиев, Теодора Димовска, Петьо Денев