Офис за 3D принтиране

Като част от по голям проект имахме за задача да проектираме офис за 3D принтиране с две зони. Зона принтиране и зона офис. Идеята беше да зонираме чрез стъклена преграда поради естеството на печатния процес, но и засилихме идеята чрез цветово зониране. Решихме да запазим визуалната връзка, като изградихме доста рехава система от лавици за излагане на мостри, но се стараехме да не загубим усещането за единност на двете зони.

Екип:

Елица Толева, Ива Златева