Къща край София

Проектът е в процес на реализация след което следват снимки и по-детайлно описание и по цялостно представяне с визии.