Дентална клиника Herodental

Цялостно решение от разпределение на работните кабинети и спомагателни помещения до изпълнението. Клиниката е ориентирана към лечение за цялото семеството, затова обърнахме малко внимание и на най-малките.

Екип:

Десислава Лазарова, Теодора Димовска, Петьо Денев