Апартамент в Стара Загора

Имахме удоволствие да реновираме част от жилище, като предизвикателството беше ниския таван и малкото светлина. Жилището е на 2 етаж и короните на дърветата допълнително спират светлината. Опитахме да потърсим повече светлина и да вкараме контраст на бяло, цвят и мед за да постибнем малко раздвижване. Крайният резултат беше приятна изненада за клиента.