Апартамент в София

Има проекти които ни доставят такова удоволствие, че не усещаме как стигаме до финала. Всичко върви като по вода. Този е точно от тези. Още докато клиентът ни обясняваше какво очаква да се случи бяхме сигурни че ще работим с голямо удоволствие. Ето и резултата предстои реализация.